اشتها به معنای میل یک فرد به خورد غذا است. این حالت با گرسنگی تفاوت هایی دارد. در گرسنگی، بدن با نمایش واکنش های بیولوژیکی کمبود غذا را اطلاع می دهد. بنابراین یک فرد می تواند اشتها داشته باشد اما گرسنه نباشد و بر عکس. اشتهای یک فرد می تواند به واسطه طیف گسترده ای …

نوشته بررسی عوامل موثر بر کاهش یا افزایش اشتها اولین بار در دکتر فارمو. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper