برونشیت (یک بیماری است که) به معنای التهاب پوشش مخاط داخلی لوله های برونش در ریه ها است، که اغلب

نوشته برونشیت و انواع آن (آشنایی با علائم بیماری برونشیت) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper