هر چند مطالعات نشان می دهد که مصرف ویتامین C در واقع نمی تواند از سرماخوردگی جلوگیری کند بلکه با

نوشته غذاهای دارای ویتامین C (۱۲ بهترین منبع غذایی ویتامین سی) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper