تری فلوئوپرازین یا تری فلوپرازین (Trifluoperazine)، یکی از داروهایی است که برای درمان بیماری‌های روان پریشی و جنون مورد استفاده

نوشته تری فلوئوپرازین: معرفی ویژگی ها، کارکرد، نحوه مصرف و عوارض جانبی اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper