مسافت هوایی شیراز  تا استانبول ۲۴۷۶ کیلومتر است که در حدود سه ساعت و سی وپنج دقیقه به طول خواهد

نوشته از شیراز تا استانبول چند ساعت است؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper