مرگ اطرافیان برای همۀ افراد ناگوار است؛ ولی، کودکان ممکن است بر اثر مرگ عزیزان آسیب جدی ببینند. کودکان بسته به ادراک خود از مفهوم مرگ، به آن واکنش نشان می‌دهند. در این مطلب از مقاله های روانشناسی در مجلۀ سیب به بررسی بیشتر مفهوم مرگ برای کودکان می‌پردازیم.  مفهوم مرگ برای کودکان در سنین […]

نوشته مفهوم مرگ برای کودکان اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper