دو نوع کبد چرب وجود دارد. کبد چرب الکلی و غیر الکلی. نزدیک به یک سوم مردم آمریکا کبد چرب

نوشته لیست غذایی و رژیم هفتگی مناسب برای کبد چرب اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper