تست SGOT یک تست خون است که بخشی از آزمایش تشخیصی کبد است. این تست یکی از دو آنزیم کبد

نوشته SGOT در آزمایش خون چیست؟ (معنی s.g.o.t ast مقدار آنزیم کبدی) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper