ایجاد شخصیت جدید ، یک امر شدنی است. تا زمانیکه شخصیت قبلی یک فرد عوض نشود، و شخصیت جدید در

نوشته چگونه یک شخصیت جدید بسازیم؟ (درست کردن و ساخت شخصیت جدید) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper