گاهی اوقات احساس شکست کردن یک چیز طبیعی و بهنجار است، اما اگر خلق همچنان پایین باقی بماند و هیچ

نوشته سبب شناسی و درمان اختلال افسردگی اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper