پروتئین های گیاهی یک دسته از منابع تأمین‌کننده پروتئین برای بدن است. پروتئین‌ها به‌عنوان بلوک‌های ساختمان زندگی شناخته‌شده‌اند: در بدن،

نوشته ۱۳ بهترین پروتئین گیاهی جایگزین گوشت اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper