پروستات دستخوش دو جهش رشد اصلی است؛ جهش اول در دوران بلوغ و با ترشح هورمون های جنسی از بیضه

نوشته همه چیز درباره بیماری پروستات اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper