رمرون (میرتازاپین) یک داروی ضد افسردگی است. طریقه کارکرد میرتازاپین هنوز به طور کامل شناخته نشده است. تصور می‌شود که

نوشته قرص رمرون (mirtazapine): معرفی دارو، نکات مهم و عوارض جانبی اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper