اسکولیوزیس یا انحراف ستون فقرات ، یکی از علل دردهای کمری و بد شکلی ظاهری ستون فقرات میباشد . این بیماری انواع مختلفی دارد که در سنین مختلف تظاهر میکند . انواع مادرزادی که به علت بد شکل گرفتن مهره ها در دوران جنینی اتفاق می افتد و معمولا زیر سنین پنج سال تظاهر میکند […]

نوشته اسکولیوز چیست و برای تشخیص و درمان اسکولیوز چه باید کرد ؟ اولین بار در مجله سلامت پدیدار شد.

source

توسط salamathyper