با افزایش سن، برخی از بیماری های چشمی پدیدار می‌شوند و طبیعی است که متوجه تغییراتی در بینایی خود شوید.

نوشته بیماری های چشم که با افزایش سن بدتر می‌شوند اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper