در تقویم ایران، معمولا دلیل نامگذاری مناسبت ها، پشتوانه ای تاریخی دارد؛ ولی روز تربیت بدنی و ورزش هیچ پشتوانه

نوشته روز تربیت بدنی و ورزش امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper