در تقویم ایران، بعد از کشتار ۵۶ نفر از دانش آموزان در آبان ماه سال ۱۳۵۷، این روز به عنوان

نوشته روز دانش آموز امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper