خشک کردن ریحان خشک کردن ریحان برای بعضی از افراد سخت به نظر می‌رسد چون اغلب متوجه می‌شوند این سبزی

نوشته طرز خشک کردن ریحان به چندین روش مختلف اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper