آمیبیازیس (اسهال آمیبی) یک بیماری ناشی از انگل انتامبا هیستولیتیکا  است. این بیماری  می تواند هر کسی را تحت تاثیر

نوشته آمیبیازیس (اسهال آمیبی) چیست؟ معرفی و بررسی این بیماری عفونی اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper