در تقویم ایران، برای حمایت از مردم فلسطین، سالروز جنگ ۲۲ روزه مردم غزه در برابر اسرائیل را به عنوان

نوشته روز غزه امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper