ازدواج سفید یا همباشی راهکاری است که برای حل مشکلات ازدواج جوانان پدید آماده است. این راهکار که منشأ غربی دارد یک پدیده نو ظهور نیست و سال ها است که در غرب انجام می گیرد. در سال های اخیر نیز در کشور ما رواج پیدا کرده این در حالی است که با قوانین جوامع […]

نوشته علل افزایش ازدواج سفید میان جوانان ایرانی در سالیان اخیر اولین بار در مجله سلامت پدیدار شد.

source

توسط salamathyper