ماه: سپتامبر 2023

هایفو بهتر است یا آر اف؟ بررسی و مقایسه

اگرچه هایفو و آر اف فرکشنال هدف‎‎‌یکسانی‌دارند(ضد‌پیری و سفت‌کردن پوست)اما این‌دو‌روش بسیار‌متفاوت هستند و استفاده از‌‌یکی یا دیگری‌بستگی به نتایجی‌دارد که می خواهید به دست آورید.‌آر اف فرکشنال و هایفوتراپی…