تحلیل دلار استرالیا – پنجشنبه ۲۷ مهر

نوسانات AUDUSD ادامه دارند و ساختار بازار خنثی یا رنج است. تا زمانی که مقاومت ۰٫۶۴۴۴ موقعیت خود را حفظ کرده است، چشم انداز تکنیکال جفت ارز نزولی باقی خواهد ماند.

از دید فروشندگان، اگر AUDUSD از نرخ ۰٫۶۲۸۴ عبور کند، می توان انتظار احیای رالی نزولی شروع شده از ۰٫۷۱۵۶ تا برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در ۰٫۶۱۹۵ را داشت.

اما از دید خریداران، اگر مقاومت ۰٫۶۴۴۴ شکسته شود، نشان دهنده تشکیل کف قیمتی موقت است و روند بازار صعودی خواهد شد.


تحلیل دلار استرالیا – چهارشنبه ۲۶ مهر

هر چند جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا به سمت بالا بازگشته است اما هنوز هم زیر مقاومت ۰٫۶۴۴۴ دلار قرار دارد و چشم انداز تکنیکال بازار نزولی است.

از دید فروشندگان، اگر AUDUSD به زیر نرخ ۰٫۶۲۸۴ عبور کند، می توان انتظار احیای رالی نزولی از ۰٫۷۱۵۶ تا برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در ۰٫۶۱۹۵ را داشت. این سطوح در نزدیکی حمایت کلیدی ۰٫۶۱۶۹ قرار دارند.

با این حال از دید خریداران، شکست مقاومت ۰٫۶۴۴۴ نشانگر تشکیل کف قیمتی کوتاه مدت است و روند بازار صعودی خواهد شد.


تحلیل دلار استرالیا – سه شنبه ۲۵ مهر

نوسانات AUDUSD ادامه دارند و ساختار بازار خنثی یا رنج است. تا زمانی که مقاومت ۰٫۶۴۴۴ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال جفت ارز نزولی باقی خواهد ماند.

از دید فروشندگان، اگر نرخ ۰٫۶۲۸۴ شکسته شود، رالی نزولی از ۰٫۷۱۵۶ تا برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در ۰٫۶۱۹۵ احیا خواهد شد. این سطوح در نزدیکی حمایت کلیدی ۰٫۶۱۶۹ قرار دارند.

با این حال اگر جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا به بالای مقاومت ۰٫۶۴۴۴ عبور کند، نشانگر تشکیل کف قیمتی کوتاه مدت است و روند بازار به صعودی تغییر خواهد کرد.


تحلیل دلار استرالیا – جمعه ۲۱ مهر

هر چند جفت ارز AUDUSD تضعیف شده است اما هنوز هم بالای نرخ ۰٫۶۲۸۴ قرار دارد. از این رو ساختار بازار خنثی یا رنج است. تا زمانی که مقاومت ۰٫۶۵ دلاری پابرجاست، بازار می تواند حرکت نزولی دیگری به راه بیندازد. اگر نرخ ۰٫۶۲۸۴ شکسته شود، رالی نزولی از ۰٫۷۱۵۶ تا برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در ۰٫۶۱۹۵ احیا خواهد شد.


تحلیل دلار استرالیا – پنجشنبه ۲۰ مهر

چشم انداز تکنیکال AUDUSD بدون تغییر باقی مانده و ساختار بازار خنثی یا رنج است. تا زمانی که مقاومت ۰٫۶۵ دلاری موقعیت خود را حفظ کرده است، جفت ارز می تواند حرکت نزولی دیگری به راه بیندازد.

اگر جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا نرخ ۰٫۶۲۸۴ را بشکند، رالی نزولی از ۰٫۷۱۵۶ تا برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در ۰٫۶۱۹۵ احیا خواهد شد.

source

توسط