بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

صنعت ماشین: نمایندگان مردم در مجلس، دولت را مجاز کردند تا در ازای اسقاط هر دستگاه کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام کند.

source

توسط