مجری پیشین MSNBC در برنامه تلویزیونی گفت: خطای بزرگی بود که بایدن به توافق هسته ای با ایران بازنگشت. جنگ با ایران که برایش له له می‌زنید شما را وارد جنگ جهانی سوم می‌کند.

 

source

توسط