محسن چهکندی روز دوشنبه گفت: با صرف این میزان اعتبار ۱۴ هزار و ۵۰۰ متر از شبکه توزیع آب شرب این شهرستان اصلاح شد و توسعه یافت.

وی اضافه کرد: از این میزان چهار هزار و ۵۰۰ متر به توسعه شبکه و ۱۰ هزار متر به اصلاح شبکه توزیع آب شرب این شهرستان اختصاص یافت.

مدیر امور آب و فاضلاب خواف گفت: در راستای عملیات اصلاح و توسعه مناطق شهری و روستایی این شهرستان، تعداد ۸۲۸ فقره انشعاب آب نیز نوسازی و شمارشگر آب آن‌ها تعویض شد.

امور آب و فاضلاب خواف تامین آب شرب ۳۱ هزار و ۲۸ مشترک شهری و ۲۱ هزار و ۸۲۴ مشترک روستایی با ۴۲۶ کیلومتر خط انتقال و ۸۶۰ کیلومتر شبکه توزیع آب را بر عهده دارد.

source

توسط