این یک امر ضروری است  که نقشه دوبلکس بر اساس نیازهای کارفرما ، ضوابط معماری ، موقعیت و محدودیت های سایت پلان ، سطح بودجه کارفرما و سایر پارامتر های معماری طراحی شوند. در این بخش به بررسی طراحی خانه دوبلکس مدرن و لوکسی می پردازیم که عرصه بندی های معماری بر اساس نیازهای کارفرما و سایر پارامتر ها مهم معماری طراحی شده است. نقشه دوبلکس مدرن در استان اصفهان ، شهر اردستان توسط وب سایت خانه طرح ، طراحی شده است. در ادامه تصاویر این نقشه معماری را با شما کاربران خانه طرح به اشتراک می گذاریم.

source

توسط