ماه: ژانویه 2024

مرزهای مشترک آذربایجان و ایران فرصتی بی‌نظیر برای توسعه تجارت بین المللی

ایسنا/گیلان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه ارتباط بین همسایگان برای جمهوری اسلامی ایران گفت: مرزهای مشترک خاکی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران فرصتی بی‌نظیر برای…